در جلسه ای که در خراسان تشکیل شد ازامام رضا علیه السلام دعوت شد که در این جلسه شرکت کنند روسای مذاهب یهود,مسیحیت,زرتشت و تابعین هم دعوت شدند.امام هشتم علیه السلام در برخوردی که با علما مذاهب داشتند,اعلام کردند که با هر عالمی که متدین به هر مذهبی است,با کتاب خودشان صحبت می کنند.این علم امام است ونمی شود که امام این علم را نداشته باشد,چون اگر این علم را نداشته باشد,ماموم است.این که می بینید همه ما ماموم هستیم ,چون آن دانش ,بینش و دید امام را نداریم.امام یعنی پیشرو,یعنی مقدم بر همه

;((إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً))

یعنی بر تمام همه انسان ها تورا مقدم قرار دادم

علیرضا حیدری